Mapa inwestycji miejskich w Białej Podlaskiej w latach 2019-2022

rodzaj inwestycji
wszystkie
 • wszystkie
 • drogi, ronda, oświetlenie dróg
 • scieżki rowerowe i chodniki
 • parki, place zabaw
 • obiekty kultury, miejsca pamięci
 • obiekty sportowe
 • szkoły, przedszkola
 • obiekty usług społecznych
 • obiekty handlowe
 • komunikacja miejska
 • parkingi
 • oze
 • 2022
 • Przebudowa stadionu miejskiego
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap I od ul. Żurawiej na zachód oraz budowę parkingu przy ul. Droga Wojskowa
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jana Pawła II - Kąpielowa - Na Skarpie - Brzegowa - Brzóski wraz z robotami towarzyszącymi
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Brzóski wraz z robotami towarzyszącymi
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej za DK2, tzw. etap Stawy wraz z robotami towarzyszącymi
 • Rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Budowa i modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Przechodniej i ul. Wąskiej
 • Budowa parku miejskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Drzewieckiego, Witoszyńskiego i Kruczej
 • Budowa obiektów małej architektury – Meble Miejskie
 • Dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych
 • Budowa 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Na Skarpie, cz. 1 - Boisko Street Basket, Goolbox, trybuna, wiata rowerowa, mała architektura, ciąg komunikacyjny z kostki brukowej
 • Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru domu wycieczkowego "Podlasie" przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 38
 • Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rewakowicza
 • Remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sidorskiej 30
 • Wyznaczeniu wraz z przebudową ścieżki rowerowej łączącej ścieżkę rowerową przy ul. Lubelskiej ze ścieżką rowerową przy al. Tysiąclecia
 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Zamkowej na odcinku od działki nr ewid. 1347/8 do zjazdu do Wod-Kan Sp. z o.o.
 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łomaskiej odcinek od rzeki Krzna do zjazdu do klubu fitness Forma
 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Witoroskiej odcinek od skrzyżowania z ul. Zieloną do działki nr ewid. 3149
 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Zielonej
 • Rozbudowa ulicy Janowskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812) na odcinku od granic miasta do skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Zamkowej i Artyleryjskiej, obejmująca budowę ścieżki rowerowej
 • Rozbudowa ulicy Janowskiej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej w rejonie ronda im. Żołnierzy Wyklętych do Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem
 • Przebudowa ul. Sidorskiej na odcinku od granicy miasta do Al. Solidarności
 • Przebudowa chodnika przy ul. Robotniczej
 • Przebudowa ul. Podmiejskiej
 • Przebudowa nawierzchni - Al. Jana Pawła II, odcinek od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej
 • Przebudowa nawierzchni - ul. Brzeska, odcinek od Powiatowego Urzędu Pracy do ul. Budowlanej
 • 2021
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowę budynku przy ul. Kolejowej 21 z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka
 • Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Łomaskiej 2d wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola
 • Zakupy wyposażenia na potrzeby Muzeum Południowego Podlasia
 • Dojazd do tunelu (ul. Łomaska, ul. Witoroska)
 • Drogi osiedlowe - przebudowa ulic Wandy Madler i Stanisława Damrosza oraz budowa ulic Władysława Bownika, ks. Edmunda Barbasiewicza i Haliny Łuczyckiej
 • Budowa ul. Nartowskiego i Furmana
 • Modernizacja chodnika przy ul. Na Skarpie
 • Ulica Długa bez mandatów
 • Budowa ulicy oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej
 • „Leśny zakątek” – edukacyjna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Zagospodarowanie terenu przy TOP 54
 • Budowa skateparku ul. Świerkowa
 • „Aktywna Biała” - streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z maty przerostowej
 • KREATYWNI W AKCJI – naukowy plac zabaw
 • Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A do skrzyżowania z obwodnicą miasta
 • Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
 • Rekonstrukcja fortyfikacji południowych i kładki pieszej oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów przy ul. Warszawskiej 12
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia - etap II
 • 2020
 • Budowa ulic w technologii uproszczonej (ulice: Lisia, Sobolowa)
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę drogi i chodnika na ul. S. Batorego
 • Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa. do ul. Pileckiego
 • Wybieg dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azyl” oraz rewitalizacja terenów zielonych
 • Bezpiecznie do szkoły - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej
 • Budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (ul. Rewakowicza)
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej, upamiętnienie ofiar pacyfikacji Sielczyka
 • Wykonanie instalacji nawadniającej murawę boiska w Sielczyku
 • „Wyrównajmy szanse!” Place zabaw z elementami siłowni w Szkole Specjalnej „Szpulki” oraz dla osiedla Biawena
 • Budowa placu zabaw z przy ulicy Sidorskiej
 • Plac rekreacyjny „JEDYNECZKA” przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza
 • Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w Mieście Biała Podlaska
 • Modernizacja kładek dla pieszych nad rzeką Krzną na przedłużeniu ul. Adama Mickiewicza i ul. Kąpielowej
 • Budowa drogi pieszo-rowerowej w dolinie Krzny na odcinku centralnym i zagospodarowanie parku edukacyjnego "Małpi Gaj"
 • Budowa letniego pawilonu edukacyjnego z obiektami towarzyszącymi
 • Przebudowa ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej na odcinku II od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji nr 65A
 • Remont chodnika przy ul. Witoroskiej
 • Budowa ścieżki rowerowej I etap przy ul. Akademickiej
 • Zakupy wyposażenia dla ZSZ nr 1 I ZSZ nr 2
 • Budowa rond turbinowych na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności
 • Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Sidorska
 • Budowa zatok i antyzatok autobusowych oraz zakup i montaż 6 wiat przystankowych
 • Budowa oświetlenia ulicy Stefana Batorego
 • 2019
 • Budowa ulicy Głowackiego w technologii uproszczonej
 • Budowa ulicy Witosa w technologii uproszczonej
 • Budowa ulicy Karłowicza w technologii uproszczonej
 • Budowa ul. Koncertowej ze skrzyżowaniem typu rondo z ul. Witoroską
 • Przebudowa parkingu przy ul. Anny Jagiellonki
 • Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Jagodowej
 • Chodnik przy cmentarzu jeńców włoskich oraz kontynuacja chodnika przy ul. Łukaszyńskiej
 • Budowa Parku Miejskiego na Osiedlu Jagiellońskim
 • Ścieżka zdrowia od juniora do seniora boisko do piłki plażowej - Akademicka 8
 • Wyspa Piotrusia Pana - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 17
 • Wykonanie utwardzenia terenu z chodnikiem i opaską wokół boiska przy ul. Janowskiej
 • Budowa placu zabaw, elementów małej architektury przy ul. Janowskiej
 • Teren rekreacyjny przy ul. Zagrodowej - III Etap
 • Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK"
 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku na Osiedlu Jagiellońskim
 • Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja bloku żywieniowego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - docieplenie budynku
 • Przedszkole Samorządowe nr 11 - docieplenie budynku
 • Zakup taboru niskoemisyjnego
 • Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Terebelska, Sitnicka, Królowej Jadwigi
 • Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – ul. Brzeska i droga techniczna
 • Modernizacja Amfiteatru – roboty budowlane Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej
 • Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
ukryj listę pokaż listę
2019
2020
2021
2022